-

Charakterystyka kanału do pobierania i wysyłania plików P2P.

24 września 2014

P2P (peer to peer) czyli osoba osobie jest to bezpośrednie połączenie komputerów. Pierwotne założenia Internetu były zbliżone do sieci P2P wszystkie komputery pełniły taką samą rolę w procesie wymiany danych. Sieć peer to peer może obejmować dwa komputera jednak w praktyce P2P to obejmująca nawet setki i tysiące sieć Internetowa. W niektórych rodzajach tej sieci występuje komputer (serwer) centralny, który indeksuje udostępnianie zasobów, a także ma możliwość włączenia od sieci innych chętnych użytkowników. Sieć P2P stanowi sieć, której siłą są podłączone do niej komputery, a nie centralny serwer. P2P stosowany jest na różne sposoby, najczęstszym jednak wykorzystaniem jest wymiana plików pomiędzy użytkownikami. Dane te przesyłane są pomiędzy komputerami na różne sposoby. Zarówno FTP I HTML jak i protokół P2P używane są do pobierania informacji z sieci. W P2P każdy węzeł sieci, czyli komputer, jest jednocześnie klientem i serwerem. W najpopularniejszych P2P, czyli programach wymiany plików ów wymiana prowadzona jest bezpośrednio między hostami. Sieć ta charakteryzuje się zmiennością liczby oraz lokalizacji sieci aktualnie aktywnych użytkowników.


Leave a reply